Friday, August 2, 2013

HOME

Vision, Mission, Objectives, & Target groups!!!

QGIS trajnime - Niveli 1 & 2
QGIS обуки Ниво 1 & 2
- Rregjistrimi deri 5 ditë para fillimit të trajnimit;
- Periudhat e trajnimit:
      15 shkurt – 30 mars
      1 prill – 15 maj
      15 maj – 30 qershor
      korrik – gusht  (grupe verore)
      1 tetor – 15 nëntor
      15 nëntor – 30 dhjetor
- Уписите до 5 дена пред почетокот на обуката;
- Периоди на обуката:
      15 февруари – 30 март
      1 април – 15 мај
      15 мај – 30 јуни
      јули – август (летни групи)
      1 октомври – 15 ноември
      15 ноември – 30 декември
- Vendmbajtja: Shkup, Prishtinë, ose në qytet tjetër sipas kërkesës së kandidatëve.
- Град: Скопје (може и друг град по барање на кандидатите).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------